Ordensregler i Fredagsklubben

§ 1 Klubben er 100% alkohol- og stoffri. Lederne kan til enhver tid bede en om at puste i alko-testeren. Hvis jeg får kendskab til nogen, der drikker eller er påvirkede, siger jeg det til en af lederne.

§ 2 Man opfører sig ordentligt i Fredagsklubben. Ganske enkelt. Det betyder at man:

a) Behandler inventaret pænt: Ikke står og går i sofaerne, ikke vælter stolene, ikke er voldsom ved bordfodbold, spil, Playstation o.l.

b) RYDDER OP EFTER SIG!, også hvis man spilder sodavand, chips e.l. Overtræder man denne lille regel, så ryger man direkte på oprydningsholdet.

c) Man tager skoene af, når man kommer. Bortset fra til festerne ;-)

§ 3 Man skal følge ledernes anvisninger.

§ 4 Hvis man er ude, f.eks. i busskuret, så gælder de samme regler som inde i huset. Desuden må man gerne lade være med at genere naboer, forbipasserende, buspassagerer o.l. Man må ikke opholde sig på kirkegården. Medmindre man er død…

Disse regler har enhver bruger af Fredagsklubben underskrevet og lovet at overholde.