Når sorgen bæres sammen...

I Hjortshøj har vi et lokalt sorggruppetilbud 
til efterladte.

I oktober 2017 starter vi en ny Sorg – og Livsmodsgruppe.

Gruppen ledes af pensioneret hjemmesygeplejerske Kirsten Flugt og cand. mag. i diakoni Lise Fauslet.

Kirkens sorggruppe giver efterladte mulighed for at dele deres tabshistorie med andre i samme situation. Det kan for nogle være en måde at finde støtte og livsmod til at leve med sorgen.

 

Gruppen mødes mandag ulige uger kl. 17.00-19.00 i "Den Gamle Skole", Smedebakken 14, 8530 Hjortshøj fra mandag d. 23. oktober 2017 til mandag 12. marts 2018, i alt 10 gange.

 

Tilbuddet er gratis og åbent for alle! Der er max 8 deltagere på holdet.

Kontakt

Ønsker du/I at høre nærmere om konkret deltagelse i ”Sorg – og livsmodsgruppen”, kan du/I kontakte sognepræst Morten Skovsted, tlf. 86 22 02 30, Mobil: 28 30 41 11 eller FolkekirkeSamvirkets sekretariat via tlf. 24 81 58 17 eller læse mere på www.Folkekikesamvirket.dk

         Kirsten Flugt

        Lise Fauslet

Kalender

Ingen begivenheder fundet.