Du er her: 
torsdag28feb2019

Samtalesalon om sorg

torsdag28feb2019 kl. 19:30 - 21:30

Ved Morten Skovsted

Sognepræst Morten Skovsted har mødt og arbejdet med sorg i 22 år i kraft af sit arbejde som præst, hvor han har talt med pårørende til både unge og gamle, som er blevet begravet og bisat fra kirken. Han skriver om sit oplæg: Sorg er mange ting. Vi kan møde den som følge af skilsmissen, ulykker eller sygdom. Den kan også næsten synes en eksistentiel grundstemning, fordi vi har svært ved at forlige os med forgængelighed og livet, som det gik med muligheder og evner, vi mistede.

Som sådan kan det finde udtryk i depressioner, hypokondri, bitterhed, og endda aggression. Sorgen kender vi også fra sproget, hvor det hedder, at man ikke skal tage sorgerne på forskud eller i den mere pessimistiske version: ”Hvis ikke man tager sorgerne på forskud, så risikerer man at gå glip af dem.” Vi kan også sige, når vi søger at udskyde problemer: ”Den tid, den sorg”, men det er en stakket frist, for sorgen skal nok komme, og spørgsmålet er, om vi ikke lige så godt kan se den i øjnene først som sidst. I hvert fald er det min overbevisning, at vi ruster os selv til livet, hvis vi tager sorgen på os, når den rammer, og ser den som en uomgængelig side af livet.

Sat på spidsen kan man sige, at sorg er en rigdom, for det sorgfrie liv kan vi kun opleve, hvis vi intet har at miste. Sorgen gør ondt, for den ”river i os med kærlighedens kræfter”, som salmedigteren Holger Lissner har sagt det med en formulering, der sætter kærligheden side om side med sorgen. Man kan også, med et andet billede, anskue sorgen som bagsiden af den medalje, hvis forside er ’livet’.

Alle disse formuleringer peger på en dobbelthed ved livet, som også ofte fremdrages ved bisættelser og begravelser i kirken: At liv og død hænger sammen, ligesom sorg og glæde gør. De er to sider af samme sag, og vi skal lære at leve med dem begge. Sorgen bliver på den måde heller ikke noget, man skal igennem og forbi eller bare kan lade ligge. Sorgen er noget, vi skal tage med os og lære at leve med, og hvis vi gør det klogt, så kan sorgen være en kærlighed, der lever videre i os, også selvom vi har mistet.

 

Der er begrænset deltagerantal, og tilmelding via mail til morten@skovsted.dk er derfor nødvendig (og bindende for ikke at tage pladser op for andre).  

Det koster 50 kr. at deltage. Man kan betale på dagen kontant eller med Mobile Pay.