Du er her: 
tirsdag26mar2019

Samtalesalon om viljen

tirsdag26mar2019 kl. 19:30 - 21:30

Ved Søren Faust

Der er begrænset deltagerantal, og tilmelding via mail til morten@skovsted.dk er derfor nødvendig (og bindende for ikke at tage pladser op for andre).  

Det koster 50 kr. at deltage. Man kan betale på dagen kontant eller med Mobile Pay. 

Lige siden mennesket har stået i et tænkende forhold til sig selv, har det undret sig over, hvor viljen kommer fra. Sidder viljen i vores veludviklede hjerne? Er den overhovedet fornuftig? Eller forholder det sig snarere sådan, at den i sig selv er en blind, umættelig drift, der leger gæk med os? Uanset hvordan man end nærmer sig spørgsmålet om viljens oprindelse og beskaffenhed, er det en kendsgerning, at vores liv er gennemsyret af vilje. Måske er viljen ligefrem det mest oprindelige i ethvert menneskeliv, forudsætningen for vores eksistens i det hele taget? Foredraget kredser om disse spørgsmål, og forsøger under inddragelse af filosofi, litteratur og hjerneforskning at nærme sig mulige svar. Aftenen byder desforuden på arbejdsspørgsmål og rig lejlighed til at diskutere tilværelsens store spørgsmål.