Du er her: 
tirsdag31mar2020

Børnegudstjeneste / AFLYST pga. corona

tirsdag31mar2020 kl. 17:00 - 18:30

Børnegudstjenesten er særligt tilrettelagt for børn, så der både er noget for øjne og ører. Vi synger børnesange med fagter og bevægelse til, en salme, hører bibelfortælling, beder Fadervor, får brød og druesaft og får Guds velsignelse. Gudstjenesten starter kl. 17.00 og varer godt 30 min. Den er særligt tilrettelagt for børn i alderen 2-12 år samt deres familier, men alle er hjerteligt velkomne til at være med! Forårets gudstjenester. Vi fortsætter temaet ”Jesus møder mennesker”.

Efter gudstjenesten spiser vi sammen og laver en lille aktivitet i sognegården. Her er der god mulighed for at få en snak med andre børnefamilier. Maden koster 25 kr. for voksne og er gratis for børn.

Ingen tilmelding - mød bare op!

Tirsdag 4. februar Jesus møder de ti spedalske – om at sige tak! Juniorkonfirmanderne laver takkebønner. Aktivitet: Vi vil lave et ”rulle teater” husk en mælkekarton!

Tirsdag 3. marts Jesus møder den fattige enke (ved tempelblokken) Aktivitet: Vi skal efterfølgende lave indsamlingsbøsser, som optakt til sogneindsamlingen.

Tirsdag 31. marts Jesus møder den fremmede kvinde. Jesus vil have ro på, hvordan kan vi bruge det i vores hverdag –Aktivitet: vi laver en menneskekæde med forskellige farver rundt om en ballon.

Tirsdag 5. maj Jesus møder brudeparret og gæsterne ved brylluppet i Kana. Aktivitet: ”to mand frem for en enke løb”. Vi sår solsikker.