Du er her: 
torsdag02apr2020

Torsdagscafé / AFLYST pga. corona

torsdag02apr2020 kl. 14:30 - 16:30

HØJSKOLE OG DANNELSE

Dannelse handler ikke først og fremmest om faglige kvalifikationer og teknisk kunnen, men om en bestemt væremåde. Uddannelse tjener et praktisk formål. Dannelse er til gengæld af åndelig karakter. Det handler ikke bare om, hvad man kan, men om, hvem man er. Et dannet menneske er opmærksomt tilstede i tilværelsen og har blik for andres betydning. Højskolens dannelsesperspektiv handler om at være til gavn og glæde for andre mennesker. Hvad det nærmere betyder, vil Jørgen Carlsen belyse i sit foredrag. Jørgen Carlsen (f. 1949) er idéhistoriker og var forstander for Testrup Højskole 1986-2017. Han er tidligere medlem af Etisk Råd og nuværende medlem af Kristeligt Dagblads repræsentantskab og Aarhus Universitets bestyrelse. Han er desuden formand for det udvalg, der redigerer den kommende højskolesangbog.

Kaffe og kage 20 kr.