Menighedsrådet

af Peder Kjærgaard


Rådet skal planlægge sognets aktiviteter og sammen med de ansatte drive kirken som en virksomhed med CVR-nummer, regnskab og moms.

Det nye råd har holdt konstituerende møde i november 2016 og genvalgt formanden, en tillid jeg siger tak for, og jeg byder alle velkommen til et godt samarbejde.

Mit ønske for de næste år er, at vi kan skabe gode rammer om godt fællesskab med sang, musik, foredrag, kaffe, mad og samtaler.

Rådet skal vedligeholde bygninger og kirkegård og sikre gode forhold for de ansatte, holde MU-samtaler og udarbejde en personalepolitik.

Har det noget med kirke at gøre? Måske, men hvad er kirke egentlig for en størrelse? Har de opgaver noget med kristendom at gøre? Mit svar er et forsigtigt ja og et tydeligt nej, altså et dobbelt svar.

Det har noget med kristendom at gøre når kirken er ramme om et fællesskab som hviler på et kristent livssyn om hensyn og omsorg for andre mennesker.

Det er kristendom hvis det kristne budskab bliver forkyndt i det fællesskab. Kirken bevarer sine traditioner og holder fast i sit budskab medens der sker forandringer.

 

 

Menighedrådsmøder

Menighedsrådet holder møde i sognegården den 2. onsdag i en måned. Møderne begynder kl. 18.00.

I juli måned er der ferie.

Mødet indkaldes af formanden, der sammen med driftsudvalget laver dagsorden, som udsendes til rådets medlemmer i passende tid før mødet.

Hvem er medlem af menighedsrådet i Hjortshøj? Se RÅDETS MEDLEMMER 

Kalender

17jan kl. 09:30

AFLYST - Gudstjeneste

v/ Trine M. Oppfeldt

17jan kl. 09:30
19jan kl. 17:00

AFLYST - Musik og stilhed

Søg i ly for den travle hverdag med en halv time i kirken, hvor der er plads til …

19jan kl. 17:00
21jan kl. 14:30

AFLYST - Tordagscafé

Foredrag med Katrine Faber og Aksel Striim

Alle kulturer i hele verden har musik og …

21jan kl. 14:30