Her kan du læse vores kirkeblade

I kirkebladet finder du aktiviteter, arrangementer og gudstjenester foruden praktiske oplysninger for Hjortshøj Kirke og Sognegård. Kirkebladet udgives af Hjortshøj Menighedsråd. Ansvarshavende er præst Morten Skovsted.

En redaktionsgruppe står for bladets udgivelse, og vi modtager gerne input i form af idéer, kritik, forsøg eller færdige artikler. Send det til morten@skovsted.dk 

Bladet udgives 2 gange årligt i december og juni måned. Deadline for materiale er en måned før udgivelse.